Comp & Ben International

Utveckla din kompetens och stärk din roll som expert inom Compensation & Benefits

Vi startar ett nytt nätverk som fokuserar på globala och enskilda länders Compensation & Benefits-frågor.

Medlemmarnas frågor kommer att vara drivande i upplägg och genomförande. Nätverket kommer ge dig möjlighet till en bred och djup kompetens inom Comp & Bens globala processer. Hur når man ut till alla berörda länder som har olika kompetensmässiga förutsättningar och kulturer. Think Globally and act Locally. 

Under ledning av nätverksledare Gärmund Sandberg får vi nya kunskaper från inbjudna gäster och dela nyttiga erfarenheter med varandra och erhålla en kontinuerlig uppdatering och utveckling inom det internationella Compensation & Benefits-området. Vi varvar teori och praktik.

I den ständiga jakten på att behålla och attrahera de bästa medarbetarna, är belönings- och ersättningsfrågorna ett viktigt område. Compensation & Benefits är ett arbetsområde där många är ensamma i sin roll  och behöver ett bollplank i sin vardag.

Nätverksledare

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år och har skaffat sig sin en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt.
Han har jobbat som Senior C&B konsult på Mercer under 7 år för att därefter gå över till Vattenfall Group under 5 år som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits.
Gärmund driver sedan 2018 ett eget konsultbolag och har med framgång gått in som interim C&B manager i bland annat Nobia, BillerudKorsnäs samt Sandvik.
Gärmund Sandberg
Nätverksledare för Comp & Ben-nätverket

Träffarna

Vi tänker oss 6 halvdagsträffar per år, varav två är digitala. Efter de fysiska träffarna äter vi en gemensam lunch. Tiden är 9-12.

Beroende på vilka medlemmar som ansluter kommer vi anpassa mötesplatserna till Stockholm, Göteborg eller Malmö.

I nätverket kommer att använda både svenska och engelska.

I maj/juni varje år kommer vi bjuda in samtliga medlemmar från Stockholm, Distans och Internationellt nätverk för ett heldagsmöte kring aktuella Comp & Ben-frågor.

För vem?

Vi riktar oss till dig som arbetar med Comp & Ben-frågor på internationell nivå, nordiskt eller globalt.

Datum 2023

Den 23 november kl 9-10 arrangerar vi ett kostnadsfritt första informationsmöte via Teams.

Var med där och ge dina synpunkter på utformning, datum för våren och innehåll med mera.

Datum 2024

Bestäms tillsammans med medlemmarna efter informationsmötet.

Övriga Comp & Ben-nätverk

Idag driver Kompetensnätverk tillsammans med Gärmund Sandberg två olika nätverk för Comp & Ben-frågor;

Stockholmsnätverket, vi är 20 koncerner inom flera olika branscher. Vi träffas fysiskt i Stockholm, merparten av medlemmarna kommer från Stockholmsområdet, men vi har även flera som kommer inresande från andra städer. Nätverket träffas 6 halvdag kll 9-12 och avslutar med lunch.

Distansnätverket startade i december 2022 och har alla möten digitalt via Teams, även här har vi 6 halvdagar per år mellan 9-12. I detta nätverk har vi idag 11 medlemmar. Nätverket vänder sig i huvudsak till personer som har sin arbetsplats utanför Stockholm, flertalet från västra och södra Sverige.

Det är ingen skillnad på innehållet mellan Stockholm och Distans. Dessa nätverk berör en mängd olika typer av frågor gällande hela Comp & Ben-området, trender och nyheter, lagförändringar och nytt inom tjänstepensionsområdet.

Vi har även haft de nya EU direktiven Arbetsvillkorsdirektivet på agendan. Vi anpassar innehållet efter medlemmarnas behov och önskemål. Mycket berör svenska förhållanden men vi tar även upp internationella frågor när det är aktuellt.

Bli medlem du också!

Kontakta oss direkt på:

0760-16 77 60
info@kompetensnatverk.se

Skicka en intresseanmälan

Höstens träffar 2023

  • 31 augusti, kl 9-12
  • 12 oktober, kl 9-12
  • 8 december, kl 9-12

Vi träffas alltid digitalt via Teams. Inbjudan går ut en månad före varje träff. Med reservation för eventuella förändringar.

För medlemmar

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.