Hur kan man göra som kommun för att få enkla, men effektiva och bra HR processer med tillhörande systemstöd som till och med chefer gillar att jobba i?

Patrik Remann kommer att prata om hur man gör sina HR processer lättfattade och enkla att förstå och att arbeta med både som HR och som chef. Hur bygger man bra HR processer genom standarder?

Hur får vi rätt systemstöd inom HR när vi måste upphandla? Måste det alltid vara det billigaste alternativet som ska köpas in?

Är billigast egentligen bäst i längden, eller kommer systemet att kräva mycket mer administrativ tid för personalen i kommunen?

Hur upphandlar man för att få de bästa och mest effektiva systemen för HR?

Gör vi rätt får vi mer tid att vara ett HR stöd och vi fastnar inte i administration och långa komplicerade HR processer.

Gäst i dagens nätverksträff är Sandra Sjölander HR-system expert från Hailey HR.

Hr-chefer Kommun nätverk

Tid: 31 augusti 2021, kl. 8.30 – 10.30
Plats: Digital träff

Nätverksledare

Patrik är med och utformar internationella ISO standarder för alla HR processer i den svenska delegationen av experter i något som heter SIS/TK 562 Human Resource Management.

Expert på rekryteringsprocessen, och för att göra den LEAN , Automatiserad och digital.

2021 utnämndes Patrik  till en av “TOP 250 most influential person in HR worldwide”.

Han har en bakgrund som  framgångsrik chef under 20 år inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete.  Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Patrik är numera flitigt anlitad för att prata om Digitalisering inom HR och framtidens HR på Konferenser och webinar.

Patriks HR-avdelning nominerades som “Bästa HR-team” 3 år i rad.

Sedan ett år tillbaka arbetar Patrik med strategisk kompetensförsörjning och digitalisering av HR-arbetet på Watma Education.