Webbinarium för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom företag och offentlig sektor. Dagen arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HR Consulting AB.

Nyheter och analys av domar

För dig som arbetar med HR frågor i någon form är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom arbetsrätten. Att göra fel kan ofta vara tidskrävande och dyrt.

Vi blandar föreläsning med workshop i aktuella nyheter och det finns löpande stora möjligheter att ställa frågor, vilket ofta är svårare i samband med stora seminarier.
 
Under nyhetsdagen leder Georg Frick deltagarna igenom viktiga nyheter och förändringar som är på gång samt avgörande AD-domar. Innehållet kommer löpande att uppdateras beroende av det rättsliga läget.

Ur programmet

Nya LAS – förändringar och konsekvens

 • Uppsägning från arbetsgivarens sida och turordning vid uppsägning
 • Tvister om ogiltigförklaring
 • Omreglering till lägre sysselsättningsgrad
 • Särskild visstidsanställning
 • Heltid som norm
 • Uthyrning av arbetstagare

Ny lag om visselblåsare

 • Rätt att slå larm om det finns ett allmänintresse
 • Skadestånd
 • Slå larm internt och externt genom visselblåsarfunktioner
 • Sekretess och tystnadsplikt

EU-förslag om ökad insyn i lönesättningen

 • Insyn i lönesättningen före anställning
 • Rätt till information
 • Rapporteringsskyldighet om löneskillnader mellan kvinnor och män

Aktuella AD-domar

 • Semester eller ogiltig frånvaro?
 • Arbetsskyldighet eller skiljande från anställningen?
 • Åldersdiskriminering eller brott mot kollektivavtal?
Georg Frick
Föreläsare och workshopledare Georg Frick, Frick HR consulting

Tid: 21 oktober 2021, kl. 13-16:30
Plats: Digitalt seminarium
Pris: 4.100 kr (exkl moms)

Gå 5 betala för 4.
(Rabatterna går ej att kombinera).

eller via info@kompetensnatverk.se

Sagt av deltagare på förra årets utbildning:

Jättebra och intressant! Jag tar med mig mycket.

Georg är mycket kunnig och kommer med konkreta förslag på hur vi kan arbeta.

Bra dag med interaktion och diskussion!


Anmälan

Jag/vi vill delta på utbildningen:

Ange en eller flera e-postadresser, separerade med kommatecken