0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Föreläsning blandas med workshop och frågor, en riktig arbets-(rätts)dag för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom företag och offentlig sektor. Dagen arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HR Consulting AB.

Nyheter och workshop

För dig som arbetar med HR frågor i någon form är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom arbetsrätten. Att göra fel kan ofta vara tidskrävande och dyrt.

Vi blandar föreläsning med workshop i aktuella nyheter och det finns löpande stora möjligheter att ställa frågor, vilket ofta är svårare i samband med stora seminarier.
 
Under nyhetsdagen leder Georg Frick deltagarna igenom viktiga nyheter och förändringar som är på gång samt avgörande AD-domar. Innehållet kommer löpande att uppdateras beroende av det rättsliga läget.

Ur programmet

Nya LAS – förändringar och konsekvens

Ny lag om visselblåsare

  • Rätt att slå larm om det finns ett allmänintresse
  • Skadestånd
  • Slå larm internt och externt genom visselblåsarfunktioner
  • Sekretess och tystnadsplikt

EU-förslag om ökad insyn i lönesättningen

  • Insyn i lönesättningen före anställning
  • Rätt till information
  • Rapporteringsskyldighet om löneskillnader mellan kvinnor och män

Genomgång och analys av aktuella domar från Arbetsdomstolen (presenteras vid senare tillfälle)

Rekrytering och arbetsrätt
Arbetsrätten blir tillämpbar när ett anställningsförhållande har uppstått och parterna är överens. Men det finns flera rättsliga fällor och frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till innan anställingsavtalet har ingåtts.

Georg Frick
Föreläsare och workshopledare Georg Frick, Frick HR consulting

Tid: 20 oktober 2021, kl. 9-15
Plats: centralt i Stockholm.
Pris: 6 900 kr (exkl moms)

1 000 kr rabatt vid bokning senast 18 juni.
Gå 5 betala för 4.
(Rabatterna går ej att kombinera).

eller via info@kompetensnatverk.se

Sagt av deltagare på förra årets utbildning:

Jättebra och intressant! Jag tar med mig mycket.

Georg är mycket kunnig och kommer med konkreta förslag på hur vi kan arbeta.

Bra dag med interaktion och diskussion!


Anmälan

Jag/vi vill delta på utbildningen: