0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Föreläsning blandas med workshop och frågor, en riktig arbets-(rätts)dag för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom företag och offentlig sektor. Dagen arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HR Consulting AB.

Nyheter och workshop

För dig som arbetar med HR frågor i någon form är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom arbetsrätten. Att göra fel kan ofta vara tidskrävande och dyrt.

Vi blandar föreläsning med workshop i aktuella nyheter och det finns löpande stora möjligheter att ställa frågor, vilket ofta är svårare i samband med stora seminarier.
 
Under nyhetsdagen leder Georg Frick deltagarna igenom viktiga nyheter och förändringar som är på gång samt avgörande AD-domar. Innehållet kommer löpande att uppdateras beroende av det rättsliga läget.

Ur programmet

· Förslag om modernisering av arbetsrätten

· Förslag om ökad trygghet för visselblåsare – krav på att arbetsgivare inrättar interna funktioner för visselblåsare

· Ny regelstruktur avseende Arbetsmiljöverkets föreskrifter

· EU-rätten sätter press på svensk diskrimineringsrätt

· Utredningar inom arbetsrätten – arbetsgivaren är ingen polismyndighet

· Genomgång och analys av aktuella domar.

Exempel:

  • Arbetsmiljö och corona (Serafens vård- och omsorgsboende)
  • Uppsägning av personliga skäl (busschauffören)
  • Avskedande (polisinspektören)
  • Otydlighet i anställningsavtal (tornväktaren)
  • MBL-förhandling (APM Terminals Gothenburg AB)
Georg Frick
Föreläsare och workshopledare Georg Frick, Frick HR consulting

Tid: 22 oktober 2020, kl. 9-15.
Webinar/digital workshop
Pris: 6 400 kr (exkl moms)
Anmäl dig via info@kompetensnatverk.se

Deltagare på förra årets utbildning:

Bra dag med interaktion och diskussion!

Bra blandning av folk – nöjd!