Föreläsning blandas med workshop och frågor, en riktig arbets-(rätts)dag för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom företag och offentlig sektor. Dagen arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HR Consulting AB.

Nyheter och workshop

För dig som arbetar med HR frågor i någon form är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom arbetsrätten. Att göra fel kan ofta vara tidskrävande och dyrt.

Vi blandar föreläsning med workshop i aktuella nyheter och det finns löpande stora möjligheter att ställa frågor, vilket ofta är svårare i samband med stora seminarier.
 
Under nyhetsdagen leder Georg Frick deltagarna igenom viktiga nyheter och förändringar som är på gång samt avgörande AD-domar. Innehållet kommer löpande att uppdateras beroende av det rättsliga läget.

Ur programmet

· Förslag om modernisering av arbetsrätten

· Förslag om ökad trygghet för visselblåsare – krav på att arbetsgivare inrättar interna funktioner för visselblåsare

· Ny regelstruktur avseende Arbetsmiljöverkets föreskrifter

· EU-rätten sätter press på svensk diskrimineringsrätt

· Utredningar inom arbetsrätten – arbetsgivaren är ingen polismyndighet

· Genomgång och analys av aktuella domar.

Exempel:

  • Arbetsmiljö och corona (Serafens vård- och omsorgsboende)
  • Uppsägning av personliga skäl (busschauffören)
  • Avskedande (polisinspektören)
  • Otydlighet i anställningsavtal (tornväktaren)
  • MBL-förhandling (APM Terminals Gothenburg AB)
Föreläsare och workshopledare Georg Frick, Frick HR consulting
Föreläsare och workshopledare Georg Frick, Frick HR consulting

Tid: 4 december 2020, kl. 9-15.
Pris: 6 400 kr (exkl moms)
Webinar/digital workshop
Anmäl dig via info@kompetensnatverk.se

Deltagare på förra årets utbildning:

Bra dag med interaktion och diskussion!

Bra variation av teoretiska pass och gruppdiskussioner.

Georg är mycket kunnig och kommer med konkreta förslag på hur vi kan arbeta.

Jättebra och intressant! Jag tar med mig mycket