Vässa din kompetens inom aktuell arbetsmiljörätt. Föreläsning blandas med frågor kring arbetsmiljön och de lagar som reglerar den. Dagen arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HR Consulting AB.

Vad säger arbetsrätten om arbetsmiljön?

För dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor som HR-specialist, chef eller skyddsombud. Uppdatera dig kring regelverket, att göra fel kan ofta vara tidskrävande och dyrt. En halvdagsutbildning kan spara många timmar av oklarhet och vånda.

Under eftermiddagen leder Georg Frick deltagarna igenom arbetsmiljörättens många olika delar. Det kommer att finnas stora möjligheter att ställa frågor.

Ur programmet:

  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två olika saker
  • Arbetsmiljö och corona —utökad risk
  • Arbetstagarens skyldighet att följa arbetsmiljöregler
  • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Riskbedömning enligt AFS 2001:1 och 2018:4
  • Skyddsombudsstopp vid omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa
  • Straffansvar
  • Företagsbot
  • Kränkande särbehandling eller kränkande behandling
  • Frågor och svar
Georg Frick, Frick HR consulting AB.
Specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult. Georg är flitigt anlitad som rådgivare
och föreläsare.

Tid: 8 februari, kl. 13-16
Digital föreläsning/workshop
Pris: 3 200 kr (exkl moms)
Gå 5 betala för 4!

Anmäl dig via info@kompetensnatverk.se


Kommentarer från 22 oktober 2020:

Bra dag med interaktion och diskussion!

Georg är mycket kunnig och kommer med konkreta förslag på hur vi kan arbeta.

Jättebra och intressant! Jag tar med mig mycket.