Hur kan du både upplevas genuint inspirerande och stödjande och ändå kunna förankra beslut som leder till praktisk handling? Det handlar om att skapa beteendeförändring och att leda förändring - ofta utan att vara chef. I denna utbildning får du praktiska verktyg och kunskaper om hur du når fram och skapar samarbeten som leder till engagerad och hållbar handling i linje med organisationens mål.

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom HR-området med att stötta chefer, ledare och medarbetare med din expertis.

Din kompetens är ovärderlig utifrån organisationens välmående, affärsnytta och fortlevnad, men för att du ska nå ut och göra verklig skillnad behövs kunskapen om hur du etablerar och säkerställer långsiktiga samarbeten och förtroenden. 

Här får du praktiska redskap i att främja engagemang och motivation hos medarbetare, där du i din roll både kan ge inspiration, stöd och ställa krav. Du ges stora möjligheter till feedback på det du prövar mellan utbildningens moduler och kommer att bli bekant med dina styrkor såväl som fallgropar i dina beteendemönster.  

Du kan räkna med utveckling på både det personliga och professionella planet! 

Detta kan du förvänta dig av utbildningen

Genom att aktivt delta i utbildningen kommer du ges förutsättningar att stärka motivation till beteendeförändring för din målgrupp och verksamhet. Du lär dig också att kommunicera effektfullt där samarbete och påverkan inte är skilda saker, vilket också kommer att vara tillämpbart i svåra situationer.  

Det kommer även att stärka kulturen på arbetsplatsen där samarbete och engagemang är centralt. 

Utbildningen ges i tre moduler:

1
Att inspirera med sin kunskap och expertkompetens.
  • Stärk den andres motivation genom att bli skickligt kommunicera ditt eget budskap
  • Skapa samarbete och delaktighet i möten och samtal
2
Att bli skickligare på att kommunicera
  • Den viktiga balansen mellan att lyssna och att sända sitt budskap
  • Konsten att lyssna så att andra känner sig hörda och förstådda
3
Att stärka den andres inre motivation och beredvillighet att göra förändringar i verksamheten
  • Styrkebaserat förändringsarbete, en nyckel i förändringsarbete
  • Stärk den andres tilltro till sin egna förmåga
  • Att göra och driva förändringsarbete

Sagt om Fredrik:

”De tycker att utbildningarna har varit SÅ bra och berömmer dig som utbildare för att du är så entusiastisk och engagerad och gör det lätt att lära sig och att vilja lära sig och hänga med, och att du får en att känna sig uppskattad och smart när man säger något i rummet. Någon sa att dom vill börja prata skånska i sina klientsamtal för att det låter så bra när du gör reflektioner.”

Rolig och engagerad stämning, till stor del tack vare Fredriks engagerade och ödmjuka sätt att hålla i kursen och bjuda in och premiera den kompetens vi har genom att ge positiv respons på det vi säger.”

”Alltid inspirerande med dig som utbildare!!!! Tack!”

”Fin utbildning med lyhörd utbildare som skapde ett kreativt sammanhang.”

Tider:
2 februari, kl. 8.30 – 12
16 februari, kl. 8.30 – 12
8 mars, kl. 8.30 – 12
Plats:
Teams
Pris:
14 500 kr exkl.moms, anmälan innan 15 oktober, early bird-erbjudande 15%: 12 325 kr exkl.moms.

Rabatt för medlemmar och deras kollegor 

OBS: Anmälan är bindande. Platsen går att överlåta till annan person.

Anmälan:

Om kursledaren och metoden

Kursledare är Fredrik Eliasson, socionom med över 20 års erfarenhet som chef, verksamhetsutvecklare och handledare. Han arbetar som projektledare på SiS HR-avdelning och konsult i egen regi, specialiserad på ledarskaps- och organisationsutveckling, MI i olika tillämpningar och implementering. Fredrik är internationell expert på Motiverande Samtal (MI) och talar regelbundet på konferenser och utbildningar både i Sverige och övriga världen. 

Motiverande samtal (MI) är en väl beforskad och evidensbaserad kommunikationsmetod som används inom HR för att hjälpa chefer och medarbetare att hitta sin egna motivation till förändring. MI bygger på att främja samarbete och stärka den anställdas egna resurser och drivkrafter för att nå verksamhetens mål. 

Fredrik Eliasson