Innehåll:

 1. Lönesättning för nya medarbetare (extern rekrytering)
  • hur hanterar man ny lön 2023 när löneavtalet inte är klart?
 2. Förmånsportaler
  • Varför ska man ha den, räcker inte företagets egen hemsida?
  • Vilka finns på marknaden och vad är de bra på samt pris?
 3. Job Architect
 4. Lönerörelsen kanske är den klar
  • Vad blev det och hur hanterar ni företag lönerörelsen.
  • Lokala avvikelser från ”Märket”

Tid (nytt datum): 14 juni, kl 9-12
Plats: Teams