Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket

- Nätverket för hälsofrämjande arbetsplatser

I Hälsa & Arbetsmiljö fokuserar vi på frågor knutna till en arbetsdag i hälsans tecken –  både operativa och strategiska frågor.
Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att få ny kunskap med hjälp av specialister, skapa nya kontakter och dela nyttiga erfarenheter med varandra gällande allt från strategiska beslut om organisationens arbetsmiljöarbete och strategiskt friskvårdsarbete till mer operativt arbete med medarbetarundersökningar, förändringsprocesser, hälsofrämjande arbetsplatser, hälsoinspirerande aktiviteter med mera.

"Nya insikter och idéer "

"Genom nätverket har jag lärt känna många kollegor med samma intressen och utmaningar. Det är alltid nyttigt att få höra hur andra agerar och att utbyta erfarenheter med varandra! Föreläsningarna, som håller hög klass och relevanta ämnen,  ger mig nya insikter och idéer att ta med hem till min organisation".
Helena Sandberg
Arbetsmiljöspecialist ICA Sverige AB

Utveckla och stärk ditt hälso- och arbetsmiljöarbete

Våra medlemmar arbetar som hr-specialister, personal- och hälsostrateger, hälsopedagoger, friskvårds- och arbetsmiljöansvariga, rehabiliteringskonsulter med mera. Vill du diskutera med personer som har ett brinnande intresse för sitt arbete och dela med dig av dina egna erfarenheter, samtidigt som du får omvärldsbevakning kring arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor – då är Hälsa & Arbetsmiljö något för dig!

"Idag tar jag med mig många bra tankar och tips på utvecklingsinsatser inom arbetsmiljö som andra i nätverket utvecklat eller testat. Värmen och glädjen i gruppen!"
Kommentar från medlem i nätverket
Annike Ryström, Nätverksansvarig

Träffarna

Nätverket träffas 7 gånger per år. Vi bjuder in externa föreläsare som var och en är framträdande inom sitt gebit. Medlemskapet löper årsvis från den månad du väljer att gå med. Det går bra att känna sig för i nätverket genom en provträff till en mindre kostnad. Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum. Vi ses alltid centralt i Stockholm.

Nätverksledare är Annike Ryström.

I medlemskapet ingår:

  • 7 nätverksträffar/år inklusive frukost och kaffe.
  • Egen medlemssida med: Anmälningsförfarande, minnesanteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, kontaktuppgifter till nätverkskollegor samt möjlighet till chatt och övrig kommunikation mellan träffarna.
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad

Bli medlem du också!

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig - till en lägre kostnad.

 

Kontakta oss direkt på:

0760-16 77 60
info@kompetensnatverk.se

Skicka en intresseanmälan

Program för höstens träffar

Med reservation för eventuella förändringar.

Program för vårens träffar

No posts found!

Med reservation för eventuella förändringar.

För medlemmar

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan träffdatum. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.