Fördelar med att nätverka​

Det livslånga lärandet och det egna ansvaret för utveckling präglar idag varje bransch och varje person i arbetslivet. Att delta i ett professionellt nätverk för din yrkesroll ger stöd för både din egen och din arbetsgivares utveckling och lärande. Kompetensnätverk driver och utvecklar nätverk med visionen att varje medlem ska få konkret nytta och aha-upplevelser av träffar och erfarenhetsutbyte. Idag har vi  ett flertal olika nätverk att välja mellan, vilket passar dig?

Kompetensnätverk Logo

Knyt nya kontakter i ditt nätverk

Det professionella nätverket är mycket viktigt för de flesta yrkesroller, då du använder ditt nätverk för att få råd eller dela med dig av erfarenheter, konkreta verktyg och tips som gör att alla får ta del av nyttan. Att kunna kontakta andra som just genomfört liknande projekt som du står inför kan till exempel ge dig en ovärderlig hjälp för ett lyckat projekt. Nätverk stärker deltagarnas självförtroende och ger en ökad förmåga att jobba med förändringsarbete.

Ge dig själv tid för reflektion och kreativitet

Att komma ifrån vardagen en halv dag och få tillfälle att lyfta blicken och se helheten i sitt arbete samtidigt som man tar in nya erfarenheter och delar med sig av sina egna ger ett stort mervärde för det dagliga arbetet. Ge dig själv tid för reflektion i dialogen med andra medlemmar och öka din innovationsförmåga.
  • Du ger dig själv tid för reflektion och kreativitet
  • När du delar med dig av dina erfarenheter får du andras erfarenheter tillbaka!
  • Bli starkare i arbetsgruppen med fler medlemskap i samma eller i andra nätverk
  • Din organisation får en uppdaterad och kompetent personal
  • Genom nätverkandet kan du höja effektiviteten i verksamheten och därmed också lönsamheten, till exempel genom att slippa göra misstag som andra redan gjort eller genom nya idéer som spar tid och pengar
  • Du tar del av inbjudna experters råd och tips
  • Du får nya idéer och ny energi
  • Du kan använda nätverket som bollplank
  • Med nätverket får andra upp ögonen för er verksamhet och vad ni kan erbjuda

Sagt om nätverken

"Jag är med i ett av nätverken och är mycket nöjd: bra stöd för delning mellan sessionerna, hög nivå på gäster och föreläsare och bra blandning på medlemmarnas bakgrund för att verkligen möta nya idéer och perspektiv"!
"Man känner sig välkommen och allt mycket väl förberett"
"Energi att gå till jobbet och fortsätta kämpa i dessa frågor"
"Vilken hög nivå det är på träffarna - jag är så glad att jag gick med"
"Otroligt givande och uppiggande"
"Fantastisk föreläsare! Energin och engagemanget gav ståpäls"
"Vi kommer från olika branscher men har ändå så mycket gemensamt"