HR-nätverket Distans - utveckling i din yrkesroll

Nytt nätverk med träffar via Teams

I HR-nätverket Distans fokuserar vi på frågor knutna till HR-avdelningens dagliga arbete, både operativa och strategiska tankar kring kompetensförsörjning, arbetsrätt, medarbetare och deras arbetsmiljö. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att dela nyttiga erfarenheter med varandra, skapa nya kontakter och få ny kunskap med hjälp av specialister i HR-frågor.

Investerad tid ger mycket tillbaka

"Det är högt i tak utan prestige och jag får alltid med mig tankar och nyttig information kring aktuella ämnen."

"Som alltid går man härifrån med tankar och idéer!"

Utveckla och stärk din yrkesroll inom HR-området

Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna; ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål. Medlemmarna kommer från olika verksamheter; stora och små, privata och offentliga. Du får på så sätt en mängd nya infallsvinklar och förslag till lösningar på dina dagliga utmaningar. Alla har ett gemensamt – de brinner för att utveckla HR-frågorna inom sin organisation.

Till varje träff bjuder vi in personer med egna erfarenheter av dagens ämne, antingen som specialist/forskare eller arbetsmässigt. Vi byter erfarenheter inom dagens tema och du får nya idéer, verktyg och råd att ta med dig hem. Stor vikt läggs vid nyttan för dig som nätverksmedlem.

 

Som nätverksmedlem får du:

  • 6 halvdagsträffar per år, via Teams.
  • egen medlemssida med presentationer från varje träff samt medlemsförteckning
  • egen Teamsgrupp för kommunikation mellan träffarna
  • möjlighet att ta med extra kollega (till en lägre kostnad)

Nätverksledare

Patrik Reman har tidigare arbetat som hr-chef och chef för kompetensförsörjning inom olika kommuner och varit chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete. Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Mejl: patrik.reman@kompetensnatverk.se
Telnr: 070-4085150

Vårens träffar

Med reservation för eventuella förändringar.