0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Utbildningsnätverket Distans

- För lärande på arbetsplatsen

Utbildningsnätverket Stockholm har funnits sedan 2010. Nu öppnar vi den digitala motsvarigheten – (även efter pandemin).

Utbildningsnätverket Distans är ett helt digitalt nätverk för dig som arbetar strategiskt och/eller operativt med kompetensutveckling/lärande på arbetsplatsen. Vi ger våra medlemmar möjlighet att dela nyttiga erfarenheter med varandra, skapa nya kontakter och få ny kunskap med hjälp av specialister i lärandefrågor i arbetslivet. Eftersom vi träffas digitalt kan du arbeta/bo var som helst i vårt avlånga land.

"Värdefullt lärande!"

"Möjligheten att vara med i Utbildningsnätverket har gett mig massor av inspiration och värdefullt lärande inom flera olika områden, både från det generösa delandet i både diskussioner och kunskapserfarenheter, men också från intressanta föreläsningar. Det har också gett mig en stor förståelse och inblick i andras verksamheter, både företag och myndigheter, och hur vi alla tar oss framåt inom detta viktiga område. Otroligt givande att få höra till ett så öppet och givande forum!".
Anna Lyckström
Learning & Competence Manager på Scania

Utveckla och stärk din roll i lärande och utveckling

I Utbildningsnätverket fokuserar vi på frågor knutna till din arbetsdag, både operativa och strategiska frågor blandas under nätverksåret. Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna; ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

Fler röster om nätverket:

”Fått inspiration 'en masse' och även kommit på en strålande idé själv”.

”Många goda exempel som kommer att omsättas i praktiken”.
Kommentar från medlemmar i nätverket
Annike Ryström, Nätverksansvarig

Träffarna i nätverket

I Utbildningsnätverket Distans träffas vi digitalt via Teams, oftast på förmiddagen. Till varje träff bjuder vi in personer med egna erfarenheter av dagens ämne, antingen som specialist/forskare eller arbetsmässigt. Vi byter erfarenheter inom dagens tema och du får nya idéer, verktyg och råd att ta med dig hem. Nyttan för dig som medlem ligger alltid i fokus.

utbildningsnätverket

Som nätverksmedlem får du:

  • 6 nätverksträffar per år
  • Egen medlemssida med minnesanteckningar  och presentationer från varje träff samt medlemsförteckning
  • Egen Teamsgrupp för kommunikation mellan träffarna
  • Möjlighet att ta med kollega (dock högst två)

Bli medlem du också!

Du kan starta ditt medlemskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig - till en lägre kostnad.

 

Kontakta oss direkt på:

0760-16 77 60
info@kompetensnatverk.se

Skicka en intresseanmälan

Program för vårens träffar

Med reservation för eventuella förändringar.

För medlemmar

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.