HR-nätverket Göteborg

- utveckling i din HR-roll

I HR-nätverket Göteborg fokuserar vi på frågor knutna till en arbetsdag på HR-avdelningen; både strategiska och operativa frågor. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter och tankar kring ledarskap, kompetens, medarbetare och deras arbetsmiljö. Med hjälp av specialister i HR-frågor får vi ny kunskap att ta med oss till vår arbetsplats.

Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna: ämnen, föreläsare och nivå på diskussionerna. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

"Energigivande träffar"

”Jag är med i detta nätverk för att få insikt i aktuella trender, utmaningar och lösningar inom HR. En kombination av föreläsare och att få träffa HR kollegor för att utbyta erfarenhet ger mig en personlig och professionell utveckling, men inte minst ger det energi och inspiration.”
Ulrika Boustedt
Ulrica Boustedt
HR-chef Kungälv Energi AB

Utveckla och stärk ditt arbete inom HR-frågorna

I HR-nätverket Göteborg träffas vi omväxlande förmiddagen eller eftermiddag. Vi varvar föreläsning och diskussioner - både i hela gruppen och i mindre grupper. Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum. Vi träffas alltid centralt i Göteborg.

Nätverksledare

Patrik Reman har tidigare arbetat som hr-chef och chef för kompetensförsörjning inom olika kommuner och varit chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete. Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Mejl: patrik.reman@kompetensnatverk.se
Telnr: 070-4085150

För vem?

Medlemmarna kommer från olika verksamheter; stora och små, privata och offentliga. Många av medlemmarna har lång erfarenhet av att driva HR-frågor inom olika verksamheter. Du får på så sätt en mängd nya infallsvinklar och förslag till lösningar på dina dagliga utmaningar. Alla har ett gemensamt – de brinner för att utveckla HR-frågorna inom sin organisation.

I medlemskapet ingår:

  • 6 nätverksträffar/år inklusive kaffe mm.
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad.
  • Egen medlemssida med:  minnesanteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna. Dokumentarkiv ett år tillbaka, kontaktuppgifter till nätverkskollegor.
  • Egen Teamsgrupp för kontakt mellan träffarna.

Bli medlem du också!

Du kan starta ditt medlemskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig - till en lägre kostnad.

 

Kontakta oss direkt på:

0760-16 77 60
info@kompetensnatverk.se

Skicka en intresseanmälan

Program för höstens träffar

Med reservation för eventuella förändringar.
Se program för våren 2024 här »

Tidigare träffar - vår 2024

För medlemmar

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.