Säkerhetsnätverket

- Strategi och praktik

Det ställs allt större krav på säkerhet inom alla verksamheter idag och säkerhetschefen eller teamet som arbetar med säkerhetsfrågor får ett bredare ansvar. Samtidigt ökar behovet av ett koordinerat samarbete mellan en verksamhets olika avdelningar. Det kan bli svårt att hinna med det strategiska och veta vad man ska prioritera. Säkerhetsnätverket är ett forum och avskilt rum för erfarenhetsutbyte, konfidentiella diskussioner och reflektion baserad på initierad information kopplat till risk och säkerhet. 

 

”Kompetenshöjande nätverk”

"Detta nätverk har verkligen levererat mycket givande möten och kvalitativa diskussioner som man kan återföra direkt till den dagliga driften, vilket är otroligt värdefull. Det ska bli kul att medverka i fortsatt utveckling”
Patrik Olsson
Head of Group Risk & Security, AFRY AB

Utveckla din kompetens och stärk din roll inom riskhantering och säkerhet

Medlemmarna

Säkerhetsnätverket är branschöverskridande och vänder sig till säkerhetschefer och säkerhetsansvariga med ett övergripande ansvar för riskhantering och säkerhet i större företag, organisationer och myndigheter som vill hålla sig ajour och få stöd i sin roll genom nätverkets föredrag, workshops och erfarenhetsutbyten.

 

Träffarna
Träffarna hålls centralt i Stockholm och det finns alltid möjlighet att delta via Teams . Vid dessa möten bjuds experter från respektive område in för att dela med sig av sin kompetens.

Mellan de fysiska halvdagsträffarna har vi även kortare Teams-möten för aktuella utmaningar. Innehållet bestäms gemensamt inför varje halvår.

Ny kunskap, information kring trender och framgångskoncept tillsammans med dialog för att förstå och knyta informationen till den egna verksamheten, höjer din och organisationens kompetens inom säkerhet och risk.

Som nätverksmedlem får du:

  • 5-6 halvdagsträffar per år inklusive lunch
  • ”frukostträffar” mellan de fysiska träffarna – via Teams
  • egen medlemssida med dokumentation från träffarna samt medlemsförteckning
  • egen chatgrupp för kommunikation mellan träffarna
  • möjlighet att skicka ersättare vid förhinder

Bli medlem du också!

Kontakta oss direkt på:
0760-16 77 60
info@kompetensnatverk.se

Skicka en intresseanmälan

Nätverksledare

Bengt Axelsson har över 40 års erfarenhet som chef och ledare i Försvarsmakten och på Försvarshögskolan. Allt från strategiskt ledarskap i myndigheter och organisationer till likabehandling och jämställdhet. Mångårig erfarenhet från olika styrelseuppdrag. Under 12 år var Bengt förbundskapten för det militära skyttelandslaget. Idag är Bengt strategisk rådgivare på Försvarshögskolan på deltid i frågor som rör till ex empel samhällets säkerhet, totalförsvar och ledarskap. Utbildad i Executive Leadership Coaching (ELC) och har sedan 2016 även eget företag, BAX Leadership AB.  ​

070-696 65 34
bax.leadership@gmail.com

Bengt Axelsson

Program för vårens träffar

Exempel på tidigare teman: Ny säkerhetsskyddslag, Säkerhetskultur, Krishantering och kommunikation, Underrättelsehot och bakgrundskontroller, Strategiskt säkerhetsarbete och Att få ledningens engagemang att driva säkerhetsfrågor.

Övrig information om träffar: De senaste åren har vi även haft kickoff i augusti hos någon av medlemmarna som alternativ till det första frukostmötet på terminen. Vi har då börjat med avstämningen på sen eftermiddag för att sedan fortsätta med enkel mat, god dryck och trevliga samtal under en del av kvällen. Förra året hade vi också konferens lunch-lunch, vilket då blev två halvdagar. Kickoff och konferens har i allra högsta grad bidragit till den goda stämning som vi har i nätverket. Som vi nu har lagt vårens träffar finns det utrymme för konferens till exempel i september. Övernattning betalas av medlemmarna själva.

Med reservation för eventuella förändringar.

För medlemmar

Här kan du kunna logga på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer en månad innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast 10 dagar innan träffen.