Om oss

Vår verksamhet

Kompetensnätverk driver idag ett flertal olika nätverk för personer verksamma inom HR, Hälsa/Arbetsmiljö och Lärande på arbetsplatsen. Vi är därmed en av de största aktörerna inom nätverk för denna målgrupp. Vi vill genom våra nätverk förstärka och utveckla medlemmarna i sitt vardagliga arbete, bidra till att de hittar synergier som kan skapa mer effektiva processer och sätt att arbeta. Vi tror på idén om nätverkande och interaktion som en stark drivkraft i lärande och utveckling.

Kompetensnätverk startade sin verksamhet i januari 2016 och är ett dotterbolag till KompetensGruppen i Sverige AB. Verksamheten med olika nätverk har funnits i KompetensGruppens regi sedan i början på 2000-talet.

Perspektiv, lyftkraft, och engagemang.

Vår logotyp med ballongen står för perspektiv och lyftkraft, elden under ballongen står för engagemang. Nätverken ger perspektiv och lyfter (när det är som bäst) tanken och kreativiteten till nya höjder. Engagemanget är mycket tydligt hos våra medlemmar som alla brinner för sina frågor och möjligheten att skapa en mer effektiv, lönsam och hållbar verksamhet. Engagemanget är också starkt hos nätverksledarna som arbetar för att varje nätverk ska få sin egenart och tillfredsställa behoven hos varje medlem.
Kompetensnätverk Logo
Kompetensnätverk i Stockholm AB