Om oss

Vår verksamhet

Kompetensnätverk driver idag ett flertal olika nätverk för personer verksamma inom HR, lärande på arbetsplatsen, rekrytering, Comp & Ben, hälsa/arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill genom våra nätverk förstärka och utveckla medlemmarna i sitt vardagliga arbete, bidra till att de hittar synergier som kan skapa mer effektiva processer och sätt att arbeta.  Vi tror på idén om nätverkande och interaktion som en stark drivkraft i lärande och utveckling.

Kompetensnätverk startade sin verksamhet i januari 2016 och är ett dotterbolag till KompetensGruppen i Sverige AB. Verksamheten med olika nätverk har funnits i KompetensGruppens regi sedan i början på 2000-talet.

Ny kunskap, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning

 

Våra föreläsare är alla experter inom sitt område, medlemmarna i nätverken är engagerade och mycket generösa med att dela med sig av utmaningar och lyckade projekt eller sätt att arbeta. Nätverken blir en kontinuerlig kompetensutveckling för deltagarna och därmed deras arbetsgivare.

Våra engagerade nätverksledare arbetar för att varje nätverk ska få sin egenart och möta behoven hos varje medlem.

 

Kompetensnätverk Logo
Kompetensnätverk i Stockholm AB