Lönekartläggning och kontakter med DO.

Dessutom kommer Henrik Höök, Senior Rådgivare SPP Konsult att gästa oss och reda ut begreppen kring Ej utbetalat semestertillägg på bonus som del av pmf lön för ITP2

Problemet; Beräkning av ej utbetalat semestertillägg på rörlig lön/bonus vid rapportering av pensionsmedförande lön för ITP2″.

Bakgrund: Företagens revisorer riktar kritik till företag, “anmärkning på företag som inte har rapporterat semestertillägg som pensionsgrundande inom ITP2”.

Revisorn anser att företaget ska rapportera semestertillägg på bonus som pensionsgrundande oavsett om semestertillägget har betalats ut på lön eller ej.

Anmärkningen avser semestertillägg på bonus där semestertillägget aldrig betalats ut på lön.”

Har ni själv fått anmärkningen ? Och vad gör ni ?

Tid: 29 augusti, 9-13, inklusive lunch
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm