Agenda:

  • Hållbarhetsdirektiv – Total Compensation. Skanska kommer att hålla i detta ämne. Vad är det som gäller, hur kommer det påverka företag och anställda, vad ska C&B göra?
  • Valutakompensation – Business Sweden berättar
  • Aktuella pensionsfrågor – SPP Konsult. Pensionsmedförande lön (pmf), är semestertillägg på bonus pmf? Svenskt Näringsliv vad säger de?
  • Lön & Marknadsutveckling, vi sammanfattar löneutveckling i 17 länder,
  • Utvärdering av prestation, vad är rätt prestation ? Metod och Process

Tid: 6 december, kl 9-12 + lunch
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm