0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Medarbetarskapet tar plats i organisationerna efter att vi länge koncentrerat oss på ledarskapet. Hög tid för ansvar för den egna utvecklingen, arbetsmiljön och varandra.

Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsgivaren, till kollegor, till vår uppgift och inte minst till oss själva. Att utveckla ett robust medarbetarskap hjälper oss att navigera i en snabbrörlig värld med höga förväntningar på delaktighet, nytänkande och proaktivitet.

Vi kommer att diskutera vad vi lägger i begreppet medarbetarskap och varför det är viktigt för att kunna genomföra det gemensamma uppdraget? Vilka förutsättningar krävs och vilka beteenden och förmågor behöver vi utveckla?

I de medarbetarprogram Annika genomför ligger fokus på att ge medarbetare tillfälle att stärka sitt självledarskap. Genom att skapa en klarare självbild och en ökad trygghet i att hantera utmaningar i vardagen och samverka med andra ökar vi förutsättningarna att bygga ett hållbart och produktivt medarbetarskap.

Du som deltagare kommer att få möjlighet att dela erfarenheter och reflektera över medarbetarskapet i din organisation och över ditt eget självledarskap. Vi kommer också att diskutera hur vi kan skapa förutsättningar för medarbetare att både kunna och vilja ta ansvar för sig själva, för varandra och för det gemensamma uppdraget. Ett gott medarbetarskap handlar om att skapa en arbetsplats som ger plats för individen och som förenar effektivitet och goda resultat med engagemang och hållbarhet?

Tid: 19 november kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Digital träff.
Gemensam träff för Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket och HR-nätverket Stockholm

flyt på jobbet bok
Flyt på jobbet, bok av Annika Ploghammar och Anette Bosell

Annika Ploghammar

Föreläsare

Annika Ploghammar arbetar idag med att utveckla ledare och medarbetare genom coaching och olika utbildningsinsatser inom kommunikation, grupputveckling och självledarskap Hon genomför också medarbetarprogram inom både privat- och offentlig sektor.  Annika är PCC certifierad coach enligt ICF, International Coach Federation och medförfattare till boken ”Flyt på jobbet – en bok om medarbetarskap”

Logga in på din medlemssida för att anmäla dig till träffen: