Möjligheter och utmaningar

Den hybrida flexibiliteten i arbetslivet har öppnat upp för nya digitala arbetsmiljöer. Men hur kan vi behålla vår kultur när vi arbetar på olika platser? Hur säkerställer vi både den fysiska och sociala arbetsmiljön? Under denna träff utforskar vi utmaningarna och möjligheterna med hybridarbetsplatsen.

Idag står många arbetsplatser mitt i arbetet att utforska hur distansarbete kan se ut när vi själva sätter ramarna. Vi är på många sätt i början av resan, och det finns inget facit att tillgå. Något som kan vara frustrerande, men även befriande. Hur kan vi skapa en känsla av närhet och gemenskap för samtliga deltagare i en hybrid grupp? Och hur skapar vi en bra arbetsmiljö i ett splittrat digitalt rum? Hur kan ny kunskap om vår uråldriga hjärna hjälpa oss i det digitala rummet?

Vi kommer också att dela våra egna utmaningar och goda exempel med den hybrida arbetsplatsen och med er får ni boken Närhet trots avstånd – Att leda och samarbeta på distans.

Tid: 23 november, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Johanna Olsson har arbetat globalt med facilitering, lärandedesign, ledarskap, teamutveckling och kreativa processer inom privat och offentlig sektor i +15 år. Hon är utbildad Kaospilot, certifierad i Distributed management och har djup erfarenhet av att utforma och leverera meningsfulla läroupplevelser online för hybrida och digitala team.
Johanna kom i augusti 2022 ut med boken “Närhet trots avstånd – Att leda och samarbeta på distans”.

Johanna Olsson