Hur kan vi som HR bäst bidra till verksamheten i en krissituation?


När Polarbröds bageri brann ner till grunden i augusti förra året vändes tillvaron upp och ner. Ulrica Lundgren och Sara Öhgren från Polarbröds HR-Team delar med sig av sina erfarenheter av krisarbetet som följde efter katastrofen. Om de intensiva veckorna med krisledning, krishantering, arbetsrättsliga åtgärder, omställningsarbete samt framtagande av riktad utbildning. Men även arbetet med hur man försöker få medarbetare att känna framtidstro och kämpa mot det gemensamma målet att komma tillbaka.

Vi reflekterar och byter erfarenheter kring egen krishantering.

HR & Hälsonätverket i Luleå

Tid: 7 december, kl. 11-16. Inkl. lunch.
Plats: Elite Stadshotell

Föreläsare:

Ulrica Lundgren, HR-chef och Sara Öhgren, HR-specialist på Polarbrödsgruppen AB