En allt snabbare omställning i omvärlden kräver större fokus på kompe-tensutveckling i olika former. Hur möter vi dessa utmaningar?

Vi börjar dagen med att diskutera kompetensutveckling i stora drag i våra verksamheter.

  • Hur ser strukturen för lärande ut?
  • Vem ansvarar?
  • Vilket ansvar har cheferna för att lärandet tar fart och genomförs?
  • Vilka områden i verksamheten har störst utbildnings– eller omställningsbehov
  • Finns tillräckliga resurser?

Tänk gärna igenom innan träffen hur det ser ut med lärande på din arbetsplats.

Efter lunch möter vi Ewa och Klara från Socialtjänsten i Piteå som tagit in ny teknik för att möta upp de stora utbildningsbehov som finns för vårdpersonalen.

De har tagit fram ett nytt koncept för förflyttningsutbildning för sin vårdpersonal. Syftet är att få en bättre och säkrare arbetsmiljö för personal och minska risken för förslitningsskador samt skapa mer skonsamma förflyttningar även för brukare. Utbildningen i förflyttningsteknik genomförs i VR (datorsimulerad verklighet).

Med hjälp av den nya tekniken kan utbildning ske mer frekvent, när det passar verksamheten och kommer att vara en kompletterande del i förflyttningsutbildning för vårdpersonal. Utbild-ningen med VR-teknik kommer att omfatta totalt åtta delmoment och innehåller både in-formationsfilmer och praktiska övningar.

VR-tekniken kommer även att introduceras för framtidens personal via Vård och omsorgspro-grammet på Strömbackaskolan.

Vi kommer också att få prova på VR-utbildningen.

Tid: 10 oktober, kl 11—16, (inkl. lunch)
Plats: Clarion Hotel,
Skeppsbrogatan 34 , Luleå

Föreläsare

Ewa Karlsson Sjölander
Verksamhetsutvecklare Socialtjänsten Piteå Kommun.

Klara Wallin
IT-strateg Socialtjänsten Piteå Kommun.

Ewa Karlsson Sjölander och Klara Wallin