- ur ett kompetensförsörjningsperspektiv

Vår nätverkskollega Ann-Helene Willberg och HR-chef Katharina Frank från Luleå Energi pratar om kultur, mångfald och inkludering ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.  De berättar om resan fram till årets fina utnämningar, hur har reaktionerna från medarbetare varit, vari ligger utmaningarna framåt och hur tacklar de dem?

Vi brukar prata om flera dörrar in men samma hall och att ge framtidens potentiella medarbetare en chans, närmare bestämt en Luleå Energi Chans. Vi berättar om vikten av att lära känna sin kultur och att identifiera det som främjar och hämmar en inkluderande arbetsplats.

Våra insatser har uppmärksammats, vilket vi ser som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Men det finns många utmaningar kvar att arbeta med tillsammans.

Våra senaste uppmärksammade bidrag inom kompetensförsörjningen:

På Stora Karriärdagen 2023 fick vi två nomineringar

Katharina Frank nomineradedes som ”årets HR-chef” och Luleå Energi som ”årets nykomling”.

Motivering: Luleå Energi är en ledande aktör inom energibranschen som bryr sig om sina medarbetare och miljön. Med ett starkt fokus på hållbarhet och innovativa energilösningar ger de sin anställda möjlighet att vara en del av den gröna omställningen. Som en arbetsgivare som värdesätter samarbete och individuell utveckling, skapar Luleå Energi en trivsam arbetsplats där medarbetarna kan växa och göra verklig skillnad för samhället. 

Vi fick också priset av vår arbetsgivarorganisation Sobona, som 2023 utsågs oss som ”Årets samhällsbärare” inom kategorin Kompetensförsörjning.

Motivering: Med en tydlig strategi och med definierade målområden bedriver vinnaren framgångsrikt ett långsiktigt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete med mångfald och inkludering som naturlig del. Genom att skapa en kultur i bolaget utifrån begreppet Innanförskap är de en förebild för att skapa en jämställd arbetsplats. I den offensiva region som bolaget verkar i har de också tagit på sig ett ansvar för att sprida och föra dialog om vikten av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att lyckas med den gemensamma samhällsutmaningen i energiomställningen.

Varje år presenterar Nyckeltalsinstitutet en ranking med Sveriges mest jämställda bolag. Ifjol var Luleå Energi bäst i energibranschen och topp tre nationellt. I år landade vi på första plats i Sverige – sett till alla arbetsgivare och branscher.

Resultatet är ingen slump. De har de senaste åren haft en stark, positiv utveckling i sitt arbete med jämställdhet och var förra året topp tre av samtliga företag i Sverige. De har bland annat attraktiva arbetsvillkor för både män och kvinnor, lika möjligheter till intern utveckling, jämställt uttag av föräldraledighet och en jämställd högsta ledningsgrupp, säger Tina Ekström, Nyckeltalsinstitutets vd.

Tid: 11 april, kl. 11-16 inkl.lunch
Plats: Clarion Hotel,
Skeppsbrogatan 34 , Luleå

Föreläsare

Ann-Helene Willberg, HR-controller, analys och kompetensförsörjning på Luleå Energi AB

Ann-Helene Willberg
Katharina Frank

Föreläsare

Katharina Frank, Chef HR och Hållbarhet på Luleå Energi AB