Många företag och organisationer arbetar hårt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Trots det finns många ojämlikheter kvar.

Rapporten Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, från Uppsala universitet, visar att svenskfödda afrosvenskar med högskoleutbildning bara har 67 procent av genomsnittslönen som vita svenskar med motsvarande utbildningsbakgrund. Det är också 5 gånger vanligare att vita svenskar arbetar som chefer än svenskfödda afrosvenskar med motsvarande utbildningsbakgrund. Trots att så många arbetsgivare menar att de tillämpar kompetensbaserad rekrytering finns en betydande strukturell diskriminering på arbetsmarknaden utifrån hudfärg.

Syftet med frukostseminariet är att presentera metoder för att aktivt börja arbetet mot hudfärgsbaserad diskriminering på den egna arbetsplatsen.

HR-nätverket Stockholm

Tid: 17 november, kl. 9-12. Frukost från 8.30
Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12

Kitimbwa Sabuni

Föreläsare

Kitimbwa Sabuni är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län och arbetar bland annat med det ESF-finansierade projektet Vidga normen i praktiken vars syfte är att stärka kompetensen i organisationer så de är bättre rustade att främja lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare oavsett hudfärg.