Möjligheter och utmaningar

Med vår specialistkunskap inom rekrytering har vi värdefull kunskap och kompetens som chefer, ledare och verksamheter behöver. Men förutom at ge stöd så ställer vi också krav. Vi har evidensbaserade metoder och tillvägagångssätt som våra chefer ska jobba efter och vi har värden som ska förmedlas och efterlevas längs hela processen.

Den här träffen riktar sig till oss i vår specialistroll. Vi kommer under tre timmar få kunskap och handfasta tips på hur man som specialist både kan inspirera och påverka sin verksamhet. Fredrik Eliasson, som gästar dagens träff, är specialiserad på ledarskaps– och organisationsutveckling och har med metoden Motiverande samtal stöttat många specialister och ledare.

Målet är att bli skickligare på att ge av vår egen kompetens på ett sätt som inspirerar och ökar sannolikheten att rekryterande chefer och andra nyckelpersoner kommer använda sig av vår kunskap.

Tid: 28 september, kl 9-12
Plats: Personal & Chef-mässan
Arne Beurlings Torg 5, Kista

Föreläsare

Fredrik Eliasson är socionom med över 20 års erfarenhet som chef, verksamhetsutvecklare och handledare. Han arbetar som projektledare på SiS HR-avdelning och konsult i egen regi, specialiserad på ledarskaps- och organisationsutveckling, MI i olika tillämpningar och implementering. Fredrik är internationell expert på Motiverande Samtal (MI) och medlem i MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers) och arbetar med att utveckla MI för ledare.

Fredrik Eliasson