- välj Göteborg, Luleå eller Stockholm

Mattias Elg

Göteborg: 17 maj, kl 9-13 inkl lunch på Lisebergs Wärdshus HR-nätverket Göteborg

Förebygga och hantera mobbning och härskartekniker på jobbet - så skapar du en engagerad och trygg arbetsplats
Med Mattias Elg

Patrik Remann

Luleå: 21 maj, kl 11-16 inkl lunch på Clarion Hotel HR & Hälsonätverket

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken
Med Patrik Renman

Anna Tebelius Bodin

Stockholm: 23 maj, kl 13-16 inkl mingel på Westmans konferens Utbildningsnätverket Stockholm m fl nätverk

Självledarskap i tider av förändring - med insikt om hjärnan
Med Anna Tebelius Bodin