På agendan för denna gång står:

  • Personlig rådgivning och support i andra frågor än pension

  • Hur ska man få ordning på den långsiktiga lönesättningen

  • Löneväxling till annat än pension

  • HR system med mera; vilka system använder vi? Erfarenheter kring reseräkningssystem och Workday

  • Lönerevision 2024: Hur förbereder sig företaget?

Tid: 12 oktober, kl 9-12
Plats: Teams