På agendan för denna gång står:

  • Löneutveckling – vi fortsätter Hur kan man få ordning på långsiktig lönesättning – fortsättning
  • Lönepolicy och struktur?
  • Löneutveckling? Vet man hur man förhåller sig till marknaden?

Tid: 8 december, kl 9-12
Plats: Teams