Agenda

  • Hantering av tjänstebilar mm.
  • Aktuella utmaningar och frågor

Tid: 28 augusti, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Patrik Reman  har tidigare arbetat som hr-chef och chef för kompetensförsörjning inom olika kommuner och varit chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete.  Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.


Patrik Reman