Innehåll:

 1. Lönerörelsen 2023
  1. Vad händer?
  2. Vi går varvet runt för att få en samlad bild
  3. Vilka yrkesgrupper kommer få mer än märket?
 2. EU Arbetsvillkorsdirektivet och Minimilöner
  1. Har direktiven fastställt av ländernas beslutande församlingar
  2. Hur kommer den påverka arbetsmarknaden i Sverige och övriga länder
 3. Vi följer upp hur det har gått med tillämpningen av ny ITP-1 reglerna
 4. Övrigt
 5. Nästa möte och ämnen

Tid: 15 mars, kl 9-12
Plats: Teams