Vi börjar året med diskussioner kring ”Jobba hemma”, ITP och avtalsrörelsen.

  • Vilken frihet ska vi ge anställda att jobb hemma
  • Vilka effekter får en alltför ”frikostig frihet” att jobba ”hemma” för ledning och utveckling av företaget och medarbetaren
  • Vilken styrning är att rekommendera

Vi tar upp flera frågeställningar kring tjänstepensionsområdet och kommer fördjupa oss kring bl.a.
ITP 1 Nya regler från 1 jan 2023 bl a begränsningar i beräkning av pensionsmedförandelön. Hur gör företagen och vad är Gärmunds rekommendationer till företagen.

Vi får även tillfälle att ställa andra frågeställningar inom området tjänstepension både nationellt och globalt.

Om tid medger tar vi också upp Avtalsrörelsen 2023, vad vet vi och vilka effekter får den för företag och anställda.

Tid: 18 januari, kl 9-12
Plats: Teams