Vi avslutar Comp & Ben-året med diskussioner kring ”Jobba hemma”, ITP och avtalsrörelsen.

  • Vilken frihet ska vi ge anställda att jobb hemma

  • Vilka effekter får en alltför ”frikostig frihet” att jobba ”hemma” för ledning och utveckling av företaget och medarbetaren

  • Vilken styrning är att rekommendera

Vi har förmånen att bjuda in Henrik Höök, Senior Pensionskonsult på SPP Konsult, som gästföreläsare

Vi har tagit upp flera frågeställningar kring tjänstepensionsområdet och kommer med hans hjälp fördjupa oss kring bl.a.

  • ITP 1 Nya regler från 1 jan 2023 bl a begränsningar i beräkning av pensionsmedförandelön

  • Hur gör företagen och vad är Henriks rekommendationer till företagen

  • Vi får även tillfälle att ställa andra frågeställningar inom området tjänstepension både nationellt och globalt

Om tid medger tar vi också upp Avtalsrörelsen 2023, vad vet vi och vilka effekter får den för företag och anställda.

Tid: 14 december, 2022, kl 9-12
Plus lunch
Plats: Central Hotel
Vasagatan 38

Föreläsare

Henrik Höök är Senior Pensionskonsult på SPP Konsult sedan flera år. I sin roll ger han råd inom tjänstepensionsområdet för företag som verkar både nationellt och globalt. Han har även vid flera tillfällen arbetat i rollen som interim C&B konsult. Han har mer än 25 års erfarenhet från pensions- och försäkringsbranschen, bl.a. från pensionsbolag, Mercer och från flera globala industribolag. Erfarenhet av att arbeta inom global produktionsindustri, finansiella bolag och inom detaljhandelsbolag.

Nätverksledare

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år skaffat sig sin en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt. Han har jobbat som Senior C&B konsult på Mercer under 7 år för att därefter gå över till Vattenfall Group under 5 år som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits. Vidare som Head of C&B på Nobia AB och Global Compensation & Benefits Manager på BillerudKorsnäs samt Senior Compensation & Benefits Specialist på Sandvik. Sedan 2018 driver han ett eget konsultbolag.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.