Vi startar ett nytt nätverk som fokuserar på globala och enskilda länders Compensation & Benefits-frågor. Medlemmarnas frågor kommer att vara drivande i upplägg och genomförande. Nätverket kommer ge dig möjlighet till en bred och djup kompetens inom Comp & Bens globala processer.

Hur når man ut till alla berörda länder som har olika kompetensmässiga förutsättningar och kulturer. Think Globally and act Locally .

Under ledning av nätverksledare Gärmund Sandberg får vi nya kunskaper från inbjudna gäster och dela nyttiga erfarenheter med varandra och erhålla en kontinuerlig uppdatering och utveckling inom det internationella Compensation & Benefits-området. Vi varvar teori och praktik.

I den ständiga jakten på att behålla och attrahera de bästa medarbetarna, är belönings- och ersättningsfrågorna ett viktigt område. Compensation & Benefits är ett arbetsområde där många är ensamma i sin roll  och behöver ett bollplank i sin vardag.

Utveckla din kompetens och stärk din roll som expert inom Compensation & Benefits

Behovet av att få ny kunskap, information kring trender och framgångskoncept är stort och nödvändigt. Att ventilera och diskutera frågor i det dagliga arbetet med andra, samt få fördjupade kunskaper i olika teman ger möjlighet till effektivitet och kvalitetssäkring för organisationen.

Tid: 23 november, kl 9-10
Plats: Teams

Kostnadsfritt

OBS: Anmälan är bindande. Platsen går att överlåta till annan person.

Nätversledare: Gärmund Sandberg

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år och har skaffat sig sin en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt.

Han har jobbat som Senior C&B konsult på Mercer under 7 år för att därefter gå över till Vattenfall Group under 5 år som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits. Gärmund driver sedan 2018 ett eget konsultbolag och har med framgång gått in som interim C&B manager i bland annat Nobia, BillerudKorsnäs samt Sandvik.

Gärmund Sandberg