Agenda

Patrik Reman delar sitt kunnande kring AI för HR-området med nätverket.

  • En översikt över grundläggande AI-teknologier och hur de kan appliceras inom HR.
  • Kort presentation som belyser etiska och juridiska överväganden med att använda AI inom HR.
  • Hur skulle en AI-strategi för hantering av Comp & Ben-frågor kunna se ut – vi diskuterar i grupper.
  • Vi avslutar dagen med aktuella frågor och utmaningar.

 

Tid: 25 september, kl 9-12, plus lunch
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Föreläsare

Patrik Reman har tidigare arbetat som hr-chef och chef för kompetensförsörjning inom olika kommuner och varit chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete. Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar. Han forskar, skriver böcker och artiklar samt utbildar inom flera olika HR-relaterade områden.
Nätverksledare för våra HR-nätverk.

Patrik Reman