Agenda

  • Daniel Hesselberg från Mercer diskuterar Job Structure med nätverket. Vilket värde skapar den, vilka utmaningar ser vi och vilka fällor ska man undvika, mm.
  • Aktuella frågor och utmaningar

Tid: 29 augusti, kl 9-12, plus lunch
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Föreläsare

Daniel  Hesselberg är Head of Career Advisory & Consulting  på Mercer med omfattande erfarenhet kring Job Architecture, Career Frameworks, Rewards & Transformation.

Daniel Hesselberg