0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Frågeställningar som berörs är vilka ledarbeteenden som vi behöver mer av inom 5 år? Hur attraherar vi ledare som besitter dessa förmågor och har engagemanget som behövs? Hur utvecklar vi dem som vi redan har? Och hur hjälper vi ledare att hålla, både mentalt och fysiskt över tid?

I stället för att avsluta våren så får vi börja hösten med en riktig kick-off. Emelie Lindén kommer till oss för att hjälpa oss reda ut vilka ledare vi kommer att behöver inom våra företag och organisationer för att möta en omvärld i ständig förändring.

Ledarskap handlar om människor och vi vet att människors grundläggande behov till stor del kommer vara desamma i framtiden som de är idag. Samtidigt är dagsläget i många organisationer utmanande vilket ställer behovet av ledarskap på sin spets. Med ständigt pågående förändring på många olika plan skapas behov av engagemang, energi, fokus, trygghet och tilltro – men hur skapar vi det? Föreläsningen berör personliga erfarenheter och kopplar dessa till pågående förändringsvågor och modern teori.

En viktig del är även interaktiva inslag där du som deltagare får möjlighet att reflektera och dela med dig av dina erfarenheter.  

Tid: 7 september, kl. 13-15.
Plats: Webinar.
Gemensam träff för alla Stockholmsnätverken.

Emelie Lindén

Föreläsare

Emelie Lindén jobbar som konsult inom Change & Transformation på BTS. Hon arbetar dagligen med upplevelsebaserat lärande för att få företag och organisationer att göra strategiska och/eller kulturella förflyttningar, där två av de viktigaste grundstenarna är ledarskapet och kommunikationen. Vid sidan av arbetet är Emelie en av grundarna till nätverket F-gruppen som samlar över 3000 föräldrar i karriären genom att fokusera på hållbar karriär och personligt ledarskap.

Logga in på din medlemssida för att anmäla dig till träffen: