Vi slutför området Gratifikation och ersättningar i samband med patent.
Ingångslöner och löneutveckling för Civ Ing/Civ Ek/Jurister mm, sk Studenter…

  • vilken lön startar de med och hur hanterar man löneutvecklingen,
  • vilken roller går de in i … är det roller som är anpassade till deras erfarenhet vid till fället eller sätts de i roller som de ska växa i i de kommande 3-5 åren?
  • Hanterar företagen deras löneutveckling i eller utanför den årliga revisionen eller sker det parallellt med extra medel?

Kommande lönerevision

  • Var kommer det att skava
  • Vilka fackliga parter kommer kräva mer än märket och varför
  • Övrigt kring kommande lönerevision

Hur är C&B organiserad i företagen

Att ge rabatt (sänka premien för ITP 2 inkl ”10-taggarna”

  • Hur påverkar det den anställde
  • Hur bör ni agera mot anställd
  • Vilka alternativ finns, för- och nackdelar
Comp & Ben-nätverket Logga

Tid: 15 december, kl. 9-13, inkl. lunch.
Plats: OBS! ÄNDRAT Digital träff via Teams

Gärmund Sandberg

Nätverksledare

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år skaffat sig sin en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt.

Under 6 år arbetade han på Vattenfall Group som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits for Executives, Global Compensation & Benefits Manager på BillerudKorsnäs och idag Senior Compensation & Benefits Specialist på Sandvik.

Tidigare Senior Konsult och konsultchef på Mercer och under 2000-talet var han även Personalchef på ONOFF och VD på Max Matthiessen Consulting.