0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Vi kommer att behandla 2 områden + lite tid till övrig fråga, som någon i nätverket har anmält.

Lönerevision 2020

Parterna inom industrin, kommuner och regioner är klara med sina löneavtal.

Vi kommer att gå igenom grundera i avtalen och diskutera hur ni företag kommer att hantera justeringarna, även de grupper som har sifferlöst avtal.

 • Lönerevision enligt en matris, kombinera prestation med ration (medarbetarens lön i förhållande till befattningens löneläge)
 • Några speciella satsningar för vissa grupper, vilka?
 • Vad är otydligt i avtalet?
 • Övriga frågor?

Ny arbetsplats – jobba hemma pga C-19 och ny trend efter ….

I samband med C-19 har hemarbete fått en helt ny innebörd, från att aldrig eller väldigt sällan jobba hemifrån till att nu mer eller mindre jobba 100 % utanför sin ordinarie arbetsplats.

En trendspaning säger att 30-40 % kommer fortsätta att jobba ”hemifrån” efter att C-19 är över.

Vilka frågor har HR och C&B fått att hantera både på kort och lång sikt?

 • Arbetsplats
  • Utanför ordinarie plats
   • Arbetsmiljö, vad gör ni på ert företag för att skapa rätt arbetsmiljö?
   • Om medarbetaren inte har tillstånd (enligt företagets policy) att komma till sin ordinarieplats och inte har möjlighet att jobba hemifrån, vad ger ni då för alternativ?
   • Chefens krav på att följa upp, ledning och sociala frågor (fika och personalaktiviteter/trivsel)?
   • Kostnader för IT tjänster, kontorsmöbler samt dator och skärm?
   • Försäkringar?
   • Arbetstider?
   • Säkerhet både vad gäller arbetsplats som IT säkerhet?
   • Var ifrån får man jobba?
    • Sin ordinarie bostad?
    • Annan plats i landet eller från andra länder?
    • Hur ofta ska medarbetaren komma in till kontoret?
    • Om man tillåts att jobba från annan plats än ordinarie bostad, vad gäller;
     • Tjänsteresor och övriga kostnader?
     • Sätter ni några geografiska gränser, avstånd från ordinarie bostad och arbetsplats?
 • Ersättningar för att ”tvingas” jobba hemifrån?
  • Arvode för IT tjänster och kontorsutrustning?
  • Subventionerade luncher mm som nu uteblir?
 • Kommer ni ”krympa” antalet arbetsplatser?
 • Vilka övriga frågor, regler och förhållningssätt ser ni behöver hanteras?

Comp & Ben-nätverket Logga

Tid: 8 december, kl. 9-12 plus lunch
Plats: Digital träff

Gärmund Sandberg

Nätverksledare

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år skaffat sig sin en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt.

Under 6 år arbetade han på Vattenfall Group som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits for Executives, Global Compensation & Benefits Manager på BillerudKorsnäs och idag Senior Compensation & Benefits Specialist på Sandvik.

Tidigare Senior Konsult och konsultchef på Mercer och under 2000-talet var han även Personalchef på ONOFF och VD på Max Matthiessen Consulting.