På första träffen för året ska vi titta närmare på vår egen funktion.

  • Vilka länder ansvarar Du för?
  • Vem rapporterar Du till?
  • Vilka andra C&B:are finns i din organisation?
  • Tar du hand om alla C&B frågor eller har ni en uppdelning för compensation och benefits?

Vilket mandat har du att besluta i frågor, vem bestämmer ?

  • Rådgivande, inriktning
  • Förslag till åtgärder
  • Självständigt beslutat och genomföra

Tid: 8 februari, kl 9-12
Plats: Digital träff via Teams

Gärmund Sandberg

Nätverksledare

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år skaffat sig sin en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt.

Under 6 år arbetade han på Vattenfall Group som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits for Executives, Global Compensation & Benefits Manager på BillerudKorsnäs och idag Senior Compensation & Benefits Specialist på Sandvik.

Tidigare Senior Konsult och konsultchef på Mercer och under 2000-talet var han även Personalchef på ONOFF och VD på Max Matthiessen Consulting.