Agenda

  • Tema: Flexibla förmåner och Performance Management.
  • Därutöver aktuella utmaningar.
  • Datum i höst.

Tid: 10 april, kl 9-12 + lunch
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm