Agenda

  • Uppföljning Pay Transcparency, vad säger den svenska utredningen som ska vara klar 31 maj.
  • Linnea Molin från Sysarb presenterar.
  • Aktuella frågor.

Tid: 12 juni, kl 9-12 + lunch
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm