0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Att driva förändring där en hel kultur behöver förflyttas kräver uthållighet och engagemang  –  men hur gör man?

Genom forskning och erfarenhet vet vi att få organisationer får med sig sina medarbetare på ett engagerat sätt i förändring. Skälen är välkända men ändå gör få ledare det som krävs för att skapa en rörelse där samtliga medarbetare bidrar och tar en aktiv roll.

Vid vårt möte i Förändringsnätverket idag får du möta ledare som drivit kulturförflyttande förändring. Vi kommer vid denna träff att bjuda in två chefer med egen erfarenhet av att driva transformativ förändring och vi kommer att ta del av deras lärdomar om det som skapar förutsättningar för att engagera alla medarbetare i förändringen.

Förutom våra spännande gäster möter du andra medlemmar i nätverket för desvanliga dialoger om den förändring du och de driver.

Vilka gästerna är meddelas under våren.

Förändringsnätverket logga

Tid: 14 april kl. 9-16
Plats: Digital träff (tillsvidare)