Att driva förändring där en hel kultur behöver förflyttas kräver uthållighet och engagemang  –  men hur gör man?

Att driva större förändringar är en stor utmaning och många av de stora Agila transformationer som pågår i organisationer kräver ett stort mått av planering, meningsskapande och tålamod med reaktioner på de stora förändringar i makt och inflytande som följer med de nya arbetssätten. Tomas Gustavsson har arbetar med Agil projektledning i många år och har även studerad större organisationer där det Agila arbetssättet  med självstyrande team måste samordas. Tomas kommer att delge oss spännande fakta och erfarenheter från sin forskning och praktik och vi får som vanligt tillfälle att diskutera och fråga.

Vi byter också erfarenheter kring våra egna förändringsprojekt.

Förändringsnätverket logga

Tid: 30 november, kl 9-16. Inkl frukost och lunch.
Plats: Freys hotell, Bryggargatan 12

Tomas Gustavsson är en av Sveriges pionjärer inom Agil projektledning. Med sina böcker I ämnet och med sian kurser har Tomas genom åren nått en stor publik. Han har också 2020 disputerat med en avhandling om hur agila team koordineras I större organisationer.

“Mitt forskningsområde handlar om projektledning och det sätt att arbeta som kallas agila metoder. Jag undersöker bl. a. hur team koordinerar sitt arbete i större organisationer, där man skalat upp det agila arbetssättet till många samarbetande team. Dessutom undersöker jag digitalisering och verksamhetsutveckling med agila metoder.”

Tomas kommer till vårt förändringsnätverk i ett samtal om hur kulturen påverkas av de nya arbetssätten inom mjukvaruutveckling och projektledning.