Innehåll den 27 oktober

Jeanette Almberg Paravati, Chef för Akademin på Sveriges Radio berättar om de mycket stora förändringsarbete som hon drivit gällande kompetensutveckling det senaste året. Från traditionellt lärande till en modern akademi.
 
Vi avslutar med deltagarnas egna projekt; hur långt har vi kommit, vad återstår att göra? Vilka utmaningar ser vi de kommande månaderna?

Tid: 27 oktober, 2022, kl 13-16
Plats: Via Teams

Föreläsare

Jeanette Almberg Paravati, Chef för Akademin på Sveriges Radio

 

Nätverksledare

Eva Norrman Brandt står för innehåll och upplägg av nätverket. Eva arbetar som organisationskonsult sedan 1999, har en examen som Leg. Psykoterapeut med 17 års arbete inom öppenvårdspsykiatri i Stockholm, och är fil lic på Jönköpings universitet 2019. Eva har undersökt transformativa förändringar i teori och praktik.

Hon har utöver sitt avhandlingsarbete om en 10 årig förändring i en läkemedelsindustri intervjuat chefer och medarbetare i flera organisationer som genomgått grundliga kulturförflyttningar.

 

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.