När och hur?

Vi möts och varvar föreläsning och diskussioner – både i hela gruppen och i mindre grupper. Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum.

Höstens datum 2022

  • 5 september, kl 9- 16
  • 27 oktober, kl 13 – 15

Innehåll den 5 september

Eva Norrman Brandt har under våren arbetat med chefer på FMV som står inför en krävande, och skarp utmaning. Sveriges försvar behöver anpassas till de omvärldsförändringar vi tyvärr inte kan blunda för. En dramatisk uppskalning av Sveriges försvar kräver Transformativ förändring inom försvarsmakten. FMV visar en framåtlutad, engagerad och modig beslutsamhet mot dessa mål och nya förhållningssätt, ett imponerande samarbete på alla nivåer.

Vi möter idag Anna-Maria Ohlander Jansson, ledarskaps och organisationsutvecklare på FMV som berättar om denna utmanande uppskalning av FMVs verksamhet.

Hur ser våra egna förändringsprojekt ut, vilka framgångar och utmaningar har vi haft och hur går vi vidare?

Tid: 5 september, 2022, kl 9-16
Plats: Central Hotel,
Vasagatan 38

Nätverksledare

Eva Norrman Brandt står för innehåll och upplägg av nätverket. Eva arbetar som organisationskonsult sedan 1999, har en examen som Leg. Psykoterapeut med 17 års arbete inom öppenvårdspsykiatri i Stockholm, och är fil lic på Jönköpings universitet 2019. Eva har undersökt transformativa förändringar i teori och praktik.

Hon har utöver sitt avhandlingsarbete om en 10 årig förändring i en läkemedelsindustri intervjuat chefer och medarbetare i flera organisationer som genomgått grundliga kulturförflyttningar.

 

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.