0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Nätverkets första heldagsträff. Vi fokuserar på ledarskapet i förändringar.

Tillitsbaserat, Agilt, Samskapande, Postkonventionellt – kärt barn har uppenbarligen många namn! Att vi idag söker efter ett ledarskap som involverar alla medarbetare, som ser intressenternas behov som främsta mål, som är samskapande och tillitsbaserat är väl känt och spritt i såväl offentlig som privat sektor. Det kan låta enkelt men vi stöter på en del hinder – rent organisatoriskt och även inom oss själva. Vågar jag släppa kontrollen? Tänk om medarbetarna inte vill ta ett större ansvar och tänk om jag blir anklagad för att delegera för mycket?

Frågorna och utmaningarna för det nya sätt att leda som uppenbarligen behövs idag och framåt är många. Du får i vår fördjupningsdag möjlighet att reda i vad som sägs inom forskning kring dessa utmaningar, du får konkreta exempel från ”verkligheten” där denna typ av ledarskap tillämpats på gott och ont, och du får utrymme att reflektera över din situation och den kontext där du befinner dig. Under denna fördjupningsdag får du veta mer om:

  • Tillitsbaserad ledning och styrning
  • Agilt ledarskap och post-konventionellt ledarskap – termer och dess betydelse
  • Vuxenutveckling – vad är det och hur kopplar det till ledarskap i vardagen
  • För och nackdelar med tillitsbaserad ledning och styrning och ett samskapande förhållningssätt

Under dagen får du ta del av Eva Norrman Brandts forskning och praktiska erfarenheter med att träna chefer att utvecklas mot ett mer samskapande ledarskap. I Evas lic avhandling görs en teoretisk djupdykning kring utvecklingspsykologi för vuxna kopplat till ledarskap i transformation. Du får en dag med teori, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte.

Förändringsnätverket logga

Tid:  10 november kl. 9-16, inkl lunch
Plats: Centralt i Stockholm

 

Boken som kommer ut i februari 2021 ingår i medlemskapet

0