0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Teori och gruppdiskussioner blandas.

I Förändringsnätverket möter du som arbetar med förändring andra med samma sorts utmaningar. Under träffen den 2 februari avsätter vi tid för spännande gruppdialoger kring era respektive förändringsutmaningar. Denna gång kommer vi att fokusera lite extra på ledarskapets roll i transformativa förändringar.

Vi kommer att få möta Kirsti Gjellan som har erfarenhet av att leda förändringar under tre decennier inom läkemedelsindustrin. Kirsti har ett samskapande och involverande ledarskap med ett starkt fokus på tillit och vi kommer att få möta henne i en intervju där Kirsti reflekterar kring ledarens betydelse i förändringar. Mötet med Kirsti ger tillfällen till reflektion och dialog och vi kommer att koppla Kirstis erfarenheter till forskning om vuxenutveckling och ledarskap.

Förändringsnätverket logga

Tid: 2 februari, kl. 9-16
Plats: Digital träff

Dagens gäst:

Kirsti Gjellan, styrelseordförande i flera medicinska bolag, Life Science Leader, Mentor