Teori och gruppdiskussioner blandas.  Några av deltagarna presenterar sina förändringsprojekt.

Vid denna träff kommer vi att ta del av några deltagares förändringsprojekt. Att presentera och reflektera över sitt projekt ger i sig ett lärande och att få feedback från andra deltagare och nätverksledaren ger ytterligare en dimension.

Vi kommer också att fördjupa oss lite i det som händer med dig som förändringsledare. Med hjälp av metoden ”Action Inquiry” som beskrivs i boken Transformativ förändring och Agilt ledarskap kommer vi att reflektera över det som händer med och inom mig som förändringsledare. Eva Norrman Brandt kommer att ha ett teoriavsnitt om den förändring som förändringsledaren själv går igenom. Vi skall testa metoden Action Inquiry och fundera över vad som händer med och inom oss själva som förändringsledare, vad som händer mellan mig och viktiga intressenter och vad som händer med mitt sätt att förhålla mig till omvärlden.

Detta blir en intensiv och spännande dag som kommer att starta eller understödja en reflekterande process hos alla er förändringsledare.

Som vanlig varvar vi korta föreläsande moment med reflektion i mindre och stor grupp.

Förändringsnätverket logga

Tid: 21 september, kl 9-16.
Plats: Digitalt via Teams