0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Vill du veta mer om transformativ förändring och kort om Förändringsnätverket är detta en perfekt introduktion.  Vad säger forskningen och hur kan man utföra det rent praktiskt.

  • Transformativ förändring är omvälvande, skapar nya arbetssätt i hela organisationer, ruckar på grundläggande antaganden om vad som är ”sant” eller ”ett måste”. Leder till nya sätt att arbeta, kompetensutveckla, rekrytera.
  • Transformativa förändringar kan komma ”plötsligt” och oväntat som Coronapandemin som är det man kallar en ”Total omprövning” eller vara resultatet av digitalisering eller annan faktor som driver fram helt nya arbetssätt av resursskäl (vården, välfärdssektorns olika grenar), då talar vi om transformationstypen ”Nytt vägval”. Där har man mer tid på sig, men det gäller att ha spaning så att man hinner ställa om.
  • Transformativ förändring går vägen över mindre förändringar – de olika stegen som tas skapar rätt förutsättningar för att lyckas med en omfattande förändring som påverkar kulturen i hela organisationen.
  • Transformativa förändringar har ökat i omfattning från 1990 talet och framåt – och de kommer att öka än mer under kommande decennier – bäst att förbereda sig och lära mer om dessa speciella typer av förändringar!

Du får under webbinariet  en inblick i vad Transformativ förändring innebär, hur den lyckas i praktiken och vilket ledarskap som gynnar denna typ av förändring.

Förändringsnätverket logga

Tid:  25 september kl. 7.30 – 9.30
Plats: Webbinarium
Pris icke medlemmar: 395 kr, exkl moms.
Utan kostnad för medlemmar.

Anmäl dig via mail till annike.rystrom@kompetensnatverk.se