Eva Norrman Brandt berättar om den forskningsstudie hon tillsammans med en kollega driver på en stor myndighet. Fokus ligger på att undersöka hur förändring med inslag av digitalisering har fungerat. En jämförelse görs med ett statligt affärsdrivande verk och en helt privat verksamhet. Drivkrafter, processer och resultat tydliggörs och i detta stadium av forskningsprojektet finns endast preliminära resultat.

Deltagarna i nätverket bjuds in till intressanta reflektioner kring ett spännande område; digitalisering som förändring. Vi går också igenom våra egna förändringsprojekt, är vi i hamn eller behöver vi skruva på tillvägagångssättet?

Tid: 7 april, kl 9-16
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.