0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Kristina Palm, docent i industriell arbetsvetenskap börjar dagen med reflektioner kring den senaste forskningen om arbetsmiljö och digitalisering. Vi fortsätter dagen med egna reflektioner och diskussioner kring arbetsmiljö och digitalisering för våra egna organisationer.

Inför framtiden kan man vara säker på att samhället, arbetslivet och arbetsmiljön kommer att förändras, och därmed kommer nya problem och inte minst nya möjligheter att uppstå. Detta medför att arbetsmiljöarbete och forskning ständigt måste pågå och utvecklas, vilket gäller såväl det praktiska arbetet som forskningen om densamma.

Forskningen om god arbetsmiljö i en Svensk kontext har identifierat följande faktorer som framgångsfaktorer: ledarskap, delaktighet, handlingsutrymme, delegerat ansvar, autonomi och trygghet – inget tyder på att dessa kommer att vara annat än framgångsfaktorer framgent. Däremot är det intressant att reflektera kring hur dessa förändras när samhället utvecklas, exempelvis genom digitalisering.

Med utgångspunkt i hur arbetsmiljön i dag påverkas av digitalisering kommer Kristina Palm att reflektera kring morgondagens arbetsmiljö.

Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket

Tid: 29 september kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Kristina Palm

Föreläsare

Kristina Palm är docent i Industriell arbetsvetenskap vid KTH och forskare vid Karolinska Institutet och Karlstads Universitet. Hennes forskning har de senaste åren fokuserat digitalisering av arbete med fokus på hur människor hanterar gränsen mellan arbete och övrigt liv. I grunden finns ett intresse som handlar om hur man kan utveckla mänskligt hållbara arbeten genom goda arbetsvillkor, bra ledarskap och HR.